Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan


Intro:
d d d ♩  ♩   d  d d ♩ ♩    d
D-G-A-D-C#/D-Bm-G-A-D-Dsus-D

(1)

  D     A      D          D A D  Dsus D
Katulad ng mga butil na tinitipon

A            D   Bm  E               A  A-A6-A
Upang maging tinapay na nagbibigay buhay


  G           A     D   Bm
Kami nawa’y matipon din


     G          A      D   Dsus D
At maging bayan Mong giliw

(Koro:)


  D    G    D    Dsus D
Iisang Panginoon,

D6 D G      D   Dsus D
ii-sang katawan

 A            D      Bm
Isang bayan, isang lahi


  G       A   D  Dsus D
Sayo’y nagpupugay


(2)

  D     A          D    
Katulad din ng mga ubas
       D       A     D  Dsus D
Na piniga at naging alak

A            D     Bm
Sino mang uminom nito


    E                   A  A-A6-A
May buhay na walang hanggan


  G           A        D   Bm
Kami nawa’y maging sangkap


        G   A             D   Dsus D     
Sa pagbuo nitong bayang liyag

(koro)