ANG PUSO KO’Y NAGPUPURI


Koro:
    D              Em A
ANG PUSO KO’Y NAGPUPU RI,
     D       G      D
NAGPUPURI SA PANGINOON
      G               D/F#  Bm
NAGAGALAK ANG AKING ESPIRITU,
         Em  A     D
SA AKING TAGAPAGLIGTAS


(1)
     D     A      D       
SAPAGKAT NILINGAP NIYA
    G    A           D   Bm
KABABAAN NG KANYANG ALI- PIN
  G     D     Em     D
MAPALAD ANG PANGALAN KO
     E             Asus A
SA LAHAT NG MGA BANSAKoro:
    D              Em A
ANG PUSO KO’Y NAGPUPU RI,
     D       G      D
NAGPUPURI SA PANGINOON
      G               D/F#  Bm
NAGAGALAK ANG AKING ESPIRITU,
         Em  A     D
SA AKING TAGAPAGLIGTAS2.

     D       A        D     
SAPAGKAT GUMAWA ANG POON
    G    A      D  Bm
NG MGA DAKILANG BA-GAY
  G      D      Em D
BANAL SA LUPA’T LANGIT
      E                Asus A
ANG PANGALAN NG PANGINOONKoro:
    D              Em A
ANG PUSO KO’Y NAGPUPU RI,
     D       G      D
NAGPUPURI SA PANGINOON
      G               D/F#  Bm
NAGAGALAK ANG AKING ESPIRITU,
         Em  A     D
SA AKING TAGAPAGLIGTAS

D7    G               D/F#  Bm
NAGAGALAK ANG AKING ESPIRITU,
         Em  A     D
SA AKING TAGAPAGLIGTASFor: Liturgical_Entrance, Marian